Οι λεπτομέρειες λογαριασμού

Εγγραφή

Πληροφορίες πελάτη
Πληροφορίες Χρέωσης

Στοιχεία τιμολογίου (για επιχειρήσεις)

Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε Λογαριασμό Πελάτη Χονδρικής και να βλέπετε τις Τιμές Χονδρικής των προϊόντων μας, τσεκάρετε το πεδίο 'Επιθυμώ την Δημιουργία Λογαριασμού Χονδρικής' και συμπληρώστε το πεδίο 'ΓΕΜΗ' της επιχείρησή σας.
(Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί το ΓΕΜΗ της επιχείρησής σας, ο λογαριαμός σας θα παραμείνει ως Λογαριαμός Πελάτη Λιανικής.)

 

Προϊόντα

Κατάλογος Προϊόντων

Κατάλογος Προϊόντων

 

allthegreek-banner